Μαθητές και Εκπαιδευτικοί των Σχολών Μηχανικής Οχημάτων “School of Automotive Engineering SoAE” Λεμεσού και Λευκωσίας συμμετείχαν στο σχέδιο κινητικότητας του ERASMUS+ με τίτλο  “Εκπαίδευση Μηχανικών σε Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων “. Η κατάρτιση έγινε στην Εταιρία “Mezquita Motor S.L”.  Το σχέδιο, διάρκειας 2 εβδομάδων για τους μαθητές και 1 εβδομάδας για τους εκπαιδευτικούς, υλοποιήθηκε την περίοδο 5 μέχρι 20 Μαίου 2019, στην πόλη Gordoba της Ισπανίας.Στo πλαίσιo του σχεδίου οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου τους, να εργαστούν, να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής οχημάτων και να συνεργαστούν μαζί τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ισπανίας, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των σχολών μας.

Μέσα απ’αυτή την κινητικότητα Erasmus+, οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ισπανικό πολιτισμό, την κουλτούρα των Ισπανών, φροντίζοντας να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια, τα οποία θα αυξήσουν τις προοπτικές για να εξασφαλίσουν μία καλύτερη θέση εργασίας, καθώς η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο το Οργανισμό Υποδοχής «“Training Europe”, όσο και τους συναδέλφους μας της “Mezquita Motor S.L” για την εγκάρδια φιλοξενία που μας πρόσφεραν.