ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιτυχής επιχειρηματικές αποφάσεις εξαρτώνται από τις σωστές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο σωστό χρόνο. Εμείς στο ERCI έχουμε κυριαρχήσει στην τέχνη της συστηματικής συλλογής, παρακολούθησης και της ανάλυση των πληροφοριών. Για εμάς, η έρευνα αγοράς είναι κάτι περισσότερο από την ικανότητα να διαβάζουμε και να αναλύουμε τα στατιστικά στοιχεία. Είναι μάλλον η ικανότητα να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών, να ερευνούμε και να περιγράφουμε την δυναμική της αγοράς, να εντοπίζουμε με ουσιαστικό και αξιόπιστο τρόπο τις συνήθειες του καταναλωτή, τις στάσεις, τα κίνητρα, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες. Η μεγάλη εμπειρία μας στον τομέα της έρευνας της αγοράς, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πακέτων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών μας. ΔΟΚΙΜΕΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ανάλυση, αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση των εμπορικών ονομάτων και σχεδίων ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών σημάτων, ως προς την ευαισθητοποίηση, τη χρήση και την διάσταση της εικόνας που εκπέμπουν ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Μέτρηση και εκτίμηση της καταλληλότητας των μέτρων, για την τοποθέτηση προϊόντων. ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ Ανάλυση του τρόπου ζωής των καταναλωτών καταναλωτισμό, τις ανάγκες συμφέροντα, τις αξίες και τους πόρους και Αναγνώριση ομοιογενείς ομάδες καταναλωτών ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η μέτρηση της ανταπόκρισης των καταναλωτών σε νέες τοποθετήσεις προϊόντων στην αγορά ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση των τιμών σε σχέση με την υπάρχουσα ζήτηση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Αξιολόγηση του διαφημιστικού υλικού πριν και μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης μετά την εκστρατεία ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ, ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέτρηση των ποσοστών της ραδιοτηλεοπτικής παρακολούθησης και αναγνωσιμότητας των ΜΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η κατανόηση της δυναμικής των σχέσεων με τους πελάτες, μέτρηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης MYSTERY SHOPPING Έρευνα επί τόπου εκτίμησης και αξιολόγησης τηςπραγματικής εξυπηρέτησης των πελατών ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Συνεχείς έρευνες και μετρήσεις πολλαπλών χρήσεων για την αγορά, συνήθειες, την ευαισθητοποίηση, τη χρήση και τις στάσεις ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Προσδιορισμός του καθαρού αποτελέσματος από τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις γνώσεις των καταναλωτών για τις εταιρείες ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Μετρήσεις της κοινής γνώμης σχετικά με κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά θέματα και προθέσεις ψήφου ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ο προσδιορισμός των αναγκών και των προτιμήσεων των καταναλωτών, ο προσδιορισμός των τομέων-στόχων και η μέτρηση του ανταγωνισμού, είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση και την αξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς. Στο επόμενο βήμα ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του καταναλωτή, έτσι ώστε να μπορεί να προσεγγίσει το τμήμα-στόχο και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Το Τμήμα Μάρκετινγκ του ERCI με την πολύχρονη εμπειρία του, συμβουλεύει, κατευθείνει και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τους απαιτητικούς καταναλωτές και να προσελκύσουν νέους. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Εκτίμηση του όγκου, την ποιότητα και τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις αγορές-στόχους ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Επιλογή και ανάπτυξη της κατάλληλης μάρκετινγκ στρατηγικής για κάθε επιχείρηση και οργανισμό και καθορισμός των ιδανικών εργαλείων για την εφαρμογή της ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εργαλεία για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των επιδόσεων των προϊόντων ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους εκτιμούμε τις πραγματικές και δυνητικές πωλήσεις για ομάδες προϊόντων, μεμονωμένων προϊόντων, ανά περιοχή, σημείο πώλησης και πωλητή ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύγκριση των πωλήσεων και της αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ, σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και ανταγωνιστών και θέσπιση διαδικασίας κατάταξης για κάθε ανταγωνιστή σε κάθε μεταβολή στην αγορά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εξέταση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμός του συστήματος και των καναλιών διανομής, με στόχο την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητά τους ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σχεδιασμός της τακτικής διείσδυσης νέων προϊόντων στην αγορά μέσα από την επιλογή των κατάλληλων τμήματων-στόχων, του χρόνου, του τόπου και του κατάλληλου μίγματος Μάρκετινγκ