Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

nk1k2

Το ΚΑ2 είναι μια βασική δράση με την οποία διάφορα σχολεία απο διαφορετικές χώρες συνεργάζονται μεταξύ τους για να πραγματοποιήσουν διάφορους σκοπούς, έρευνες κτλ.

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει: 

  1.  τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της  νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)
  2. τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)
  3. τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)
  4. την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση) 

Τι δυνατότητες παρέχονται;

  1. Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.
  2. Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία
  3. Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα
  4. Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών
  5. Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *