λαγκαδασ1Το ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ υλοποίησε στα πλαίσια του Σχεδίου ERASMUS+, KA1  για την Κινητικότητας στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2014, για την ειδικότητα «Μαγείρων» πρόγραμμα με τίτλο “Εμπειρίες σπουδαστών στην κορυφαία ξενοδοχειακή γαστρονομία της Ευρώπης”  που είχε υποβληθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

λαγκαδασ2Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό από τις 28/02/2015 μέχρι τις 13/03/2015 και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στα εστιατόρια πολυτελών ξενοδοχείων στη Λεμεσό.

Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε πέραν της πρακτικής εξάσκησης και θεωρητική κατάρτιση σε θέματα του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , του Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, του τουρισμού , των ευκαιριών απασχόλησης στην Κύπρο και συμπληρώθηκε με πολιτιστικές επισκέψεις σε όλο το νησί.

Οι σπουδαστές και οι συνοδοί τους έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος από το ERCI, τα ξενοδοχεία για την πιστοποίηση της πρακτικής τους εξάσκησης, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και το Ευρωδιαβατήριο (Europass).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *