Έργο:Πρόγραμμα της ΕΕ “Erasmus+ KA2 – Στρατηγικές συμπράξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων”.Τίτλος: “DigiMedia – Προώθηση της ψηφιακής επάρκειας των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων”.Αριθμός: 2019-1-DE02-KA204-006493Χρόνος: 01.10.2019 – 31.07.2022