ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
  Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας 2019-1-EL01-KA104-061590  5/12/2019 -11/12/2019

  Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Εθελοντών και προσωπικού για στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες 

  Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 2019-1-DE02-KA116-005917 8/10/2019-22/10/2019 Voneinander lernen-Miteinander lernen           
  Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 2019-1-DE02-KA116-005917 10/9/2019-24/10/2019 Voneinander lernen-Miteinander lernen 
  ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  2018-1-EL01-KA102-047195  13/1/2019 – 28/1/2019 

  Στρατηγική επένδυσης στις νέες δεξιότητες για την οικοδόμηση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού και σπουδαστών

  ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (staff) 2018-1-EL01-KA102-047195  13/1/2019- 20/1/2019  Στρατηγική επένδυσης στις νέες δεξιότητες για την οικοδόμηση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού και σπουδαστών
  ΔΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ  2019-1-EL01-KA102-062168  24/11/2019-9/12/2019  Η καινοτομία κάτω από τον φακό του μικροσκοπίου: Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων σε ευρωπαϊκό περιβάλλον
  ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ  (staff) 2019-1-EL01-KA102-062179  24/11/2019-9/12/2019 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων Δημοσιογράφων και Βοηθών Φαρμακοποιών
  ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (Δημοσιογράφων ) 2019-1-EL01-KA102-062179  24/11/2019 – 9/12/2019  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων Δημοσιογράφων και Βοηθών Φαρμακοποιών
  ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (Βοηθών Φαρμακοποιών ) 2019-1-EL01-KA102-062179  24/11/2019 – 9/12/2020 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων Δημοσιογράφων και Βοηθών Φαρμακοποιών 
  ΔΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ  2019-1-EL01-KA102-062173 25/11/2019 -10/12/2019  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ