Με επιτυχία υλοποιήθηκαν οι δυο ροές κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στη Λεμεσό της Κύπρου από 19 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, με 26 μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου και συγκεκριμένα των τομέων Γεωπονίας και ειδικότητας Β. Βρεφονηπιοκόμων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η καινοτομία στην υπηρεσία των νέων επαγγελματιών στους τομείς της Γεωπονίας και στην ειδικότητα της Βρεφοκομίας», οι μαθητές κάτω από την καθοδήγηση του ERCI είχαν μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου τους και να συνεργαστούν μαζί τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκή ταυτότητας.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, «οι ωφέλειες για τους μαθητές είναι τεράστιες καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».
Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές γνώρισαν από κοντά την κουλτούρα των κατοίκων της Κύπρου, ενώ πραγματοποίησαν επισκέψεις ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος στις πόλεις της Λευκωσίας και της Πάφου.

Το σύνολο των δεξιοτήτων που απέκτησαν πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Υποδοχής(ERCI) με πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής και Europass