ΤΟΜΕΙΣ

Στο Ινστιτούτο άτομα σε αρχική κατάρτιση και επαγγελματίες , έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από διπλή εκπαίδευση (Θεωρητική και πρακτική) στα πιό κάτω επαγγέλματα:

Specializations11
Specializations9
Specializations8
Specializations7
Specializations6
Specializations5
Specializations4
Specializations3
Agrotourism