Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του αποτελεί η συνεργασία με οργανισμούς της Ευρώπης, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του, στο νέο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, στα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τον πολίτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος υλοποίησε στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος ERASMUS+ , την δράση κινητικότητας του προσωπικού του στην Κύπρο.

Ολοι οι συμμετέχοντες κατέχουν υπεύθυνη θέση  στην υπηρεσια τους και διαθέτουν τις ικανότητες και την αρμοδίοτητα, να μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες σε συνεργατες και υφισταμένους τους και να ανεβάσουν το επίπεδο αποτελεσματικότητας του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου. Ειναι ολοι γνώστες των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης και διαθέτουν εμπειρία στον τομέα τους, στην οργάνωση δομών και υπηρεσιων.

Οι δικαιούχοι παρακολουθήσουν ένα κύκλο θεωρητικών σεμιναρίων, γνώρισαν τμήματα υπηρεσιών στους Δήμους Αγ. Αθανασίου, Λακατάμιας, Μόρφου, και Αγ. Ναπας και εκπαιδεύθηκαν στούς τομείς:

α) Δημόσιου Management, με έμφαση στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, στην ενίσχυση των γνώσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,

β) Οικονομικά, με έμφαση στη διαχείριση των εσόδων και τον οικονομικό έλεγχο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις διαδικασίες προμηθειών, στην απορρόφηση, χρηματοδότηση και αξιοποίηση πόρων ταπό ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα.

γ) Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το Περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλάσεις, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων.

δ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στην καλλιέργεια της ευρύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων, καθώς και την προώθηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.

ε) Κοινωνικής Πολιτικής, με έμφαση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, ισότητας και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

στ) Οργάνωση Καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα του Δήμου (π.χ αδειοδοτήσεις, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.), με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνέργεια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συμπληρώθηκε με μιά σειρά πολιτιστικών επισκέψεων σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα του νησιού