Θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στο προσωπικό του να επιμορφωθεί και να εντάξει στον τρόπο διδασκαλίας του νέα εργαλεία και μεθόδους, το ΔΙΕΚ Ευόσμου υλοποίησε σχέδιο κινητικότητας ERASMUS+ στην Λεμεσό, με φορέα υποδοχής το ERCI. 

Οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί από την αρχή ήταν, να αποκτήσουν ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης, να ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, να κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν καινοτόμα διοικητικά στυλ και πρακτικές, να αποκτήσουν γνώσεις που να αφορούν στις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση σχολικών μονάδων, να υιοθετούν σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις στους τρόπους διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, να μπορούν να εντοπίσουν και να ικανοποιούν εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού. Επίσης να καλλιεργήσει την ικανότητά του να αναπτύσει συνεργασίες και δίκτυα με στόχο την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να αυξάνει τους οικονομικούς του πόρους.

Μέσα από τα σεμινάρια που τους προσφέρθηκαν από το ERCI, φορείς της εκπαίδευσης  όπως οι Τεχνική Σχολή, Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Το Κέντρο Παραγωγικότητας , το CYPRUS COLLEGE και το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο FREDERICK, το πρόγραμμα υλοποίησε στο ακαίρεο τους στόχους που είχαν τεθεί.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν πολιτιστικές επισκέψεις σε όλη την Κύπρο