Τι είναι το COFFE;

IMG_3760To COFFE – Ικανότητες του Μέλλοντος είναι μια πρωτοβουλία διάρκειας 23 μηνών η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, κάτω από την δράση Leonardo Da Vinci και της οποίας το συντονισμό έχει το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Καινοτομίας του Lublin.

Το σχέδιο COFFE προτείνει την μεταφορά και τον εκσυγχρονισμό on-line εργαλείου ˝Simulation Enterprise˝ (Προσομοιωτής Επιχείρησης) το οποίο βασίστηκε στο Πολωνικό Εθνικό Πρόγραμμα ˝Key Competence School˝ (2008-2012) και υποστηρίχτηκε από το Human Capital Operational Programme, το οποίο απευθυνόταν σε μαθητές επαγγελματικών σχολών και καθιστά δυνατόν στους χρήστες να διαχειριστούν μια εταιρεία που παράγει κινητά τηλέφωνα και να την διευθύνουν σε έ να περιβάλλον που αντανακλά πραγματικές οικονομικές συνθήκες. Το παιχνίδι επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και την ενθάρρυνση των χρηστών να λειτουργήσουν την δική τους επιχείρηση μελλοντικά. Οι πιλοτικές δοκιμές έλαβαν χώρα σε όλες τις χώρες εταίρους: Πολωνία, Ρουμανία, Κύπρο, Ισπανία και Σλοβενία. 

Σε ποιόν στοχεύει;

IMG_3486Το σχέδιο COFFE θα προκαλέσει την αύξηση επιχειρηματικών συμπεριφορών εκ μέρους των νέων (κυρίως μαθητές τεχνικών σχολών και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και άλλων ενδιαφερόμενων στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων τους, αύξηση στην γνώση τους στην μακροοικονομία, όπως και θα επιδιώξει να καταστήσει δημοφιλή την χρησιμοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων (η-μάθηση και παιχνίδια προσομοίωσης) τα οποία γίνονται όλο και πιο ελκυστικά και αποτελεσματικά. Επίσης στοχεύει και στους καθηγητές και εκπαιδευτές οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το εργαλείο για την καθημερινή δουλειά τους.

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;

  • Ανάπτυξη διαδικτυακού παιχνιδιού προσομοίωσης
  • Ανάπτυξη ρυθμίσεων οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές συνθήκες στις χώρες εταίρους
  • Χρήση νέων τεχνολογιών για να καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ελκυστική
  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αυτοεργοδότησης. Όλα τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, τα Πολωνικ
    ά, τα Ελληνικά, Τα Ισπανικά και τα Σλοβένικα.