ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ERCI

To ERCI άρχισε την εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης για την δημιουργία Αγροτουριστικής Μονάδας με βάση την Μελισσοκομία στην περιοχή της Ασγάτας. Το έργο θα περιλαμβάνει την την δημιουργία παραγωγικής Μονάδας αρχικά 500 κυψελών και θα ενταχθεί στο σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα θα ανακαινιστούν παραδοσιακά διατηρητέα οικήματα που θα φιλοξενήσουν τους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων […]