Στη νέα εποχή της οικονομικής κρίσης, του διεθνούς και εγχώριου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα μας να συγκεντρώνουμε και να επεξεργαζόμαστε πλήθος πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην υλοποίηση καινοτόμων Σχεδίων Στρατηγικών Διαχείρισης, Marketing και Επικοινωνίας.

Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της έρευνας αγοράς, παροχής συμβουλών Marketing και Management οδήγησε μια ομάδα επαγγελματιών με μακρόχρονη εμπειρία που εκτείνεται σε μια περίοδο μεγαλύτερη από δεκαπέντε χρόνια, να δημιουργήσει το 2001 το ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute.

Το Ινστιτούτο είναι προσανατολισμένο στον πελάτη και στην αγορά και αξιοποιώντας την εμπειρία των ανθρώπων του, είναι σε θέση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, τους οργανωτικούς στόχους και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της εποχής μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *