Οι ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, την τεχνολογική πρόοδο και τις άκρως ανταγωνιστικές αγορές έχουν καταστήσει σήμερα την Επιχειρηματική Διαχείριση πιο περίπλοκη. Η ανάγκη σχεδιασμένης και ορθολογισμένης Διαχείρισης αγγίζει κάθε είδος των οργανισμού, σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του.

Το ERCI εστιάζει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε τρεις άξονες:

Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό

Τις Δομές, τα Συστήματα και τις Διαδικασίες

Τις Ανάγκες και την Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού

 Υπηρεσίες με μια ματιά:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *