Author Archives: admin

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί των Σχολών Μηχανικής Οχημάτων “School of Automotive Engineering SoAE” Λεμεσού και Λευκωσίας συμμετείχαν στο σχέδιο κινητικότητας του ERASMUS+ με τίτλο  “Εκπαίδευση Μηχανικών σε Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων “. Η κατάρτιση έγινε στην Εταιρία “Mezquita Motor S.L”.  Το σχέδιο, διάρκειας 2 εβδομάδων για τους μαθητές και 1 εβδομάδας για τους εκπαιδευτικούς, υλοποιήθηκε την περίοδο 5 μέχρι 20 Μαίου 2019, στην πόλη Gordoba της Ισπανίας.Στo πλαίσιo του σχεδίου οι συμμετέχοντες  είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου τους, να εργαστούν, να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες αιχμής οχημάτων και να συνεργαστούν μαζί τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ισπανίας, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των σχολών μας.

Μέσα απ’αυτή την κινητικότητα Erasmus+, οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ισπανικό πολιτισμό, την κουλτούρα των Ισπανών, φροντίζοντας να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια, τα οποία θα αυξήσουν τις προοπτικές για να εξασφαλίσουν μία καλύτερη θέση εργασίας, καθώς η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο το Οργανισμό Υποδοχής «“Training Europe”, όσο και τους συναδέλφους μας της “Mezquita Motor S.L” για την εγκάρδια φιλοξενία που μας πρόσφεραν.


Θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στο προσωπικό του να επιμορφωθεί και να εντάξει στον τρόπο διδασκαλίας του νέα εργαλεία και μεθόδους, το ΔΙΕΚ Ευόσμου υλοποίησε σχέδιο κινητικότηταςERASMUS+  στην Λεμεσό, με φορέα υποδοχής το ERCI. 

Οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί από την αρχή ήταν, να αποκτήσουν ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης, να ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, να κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν καινοτόμα διοικητικά στυλ και πρακτικές, να αποκτήσουν γνώσεις που να αφορούν στις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση σχολικών μονάδων, να υιοθετούν σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις στους τρόπους διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, να μπορούν να εντοπίσουν και να ικανοποιούν εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού. Επίσης να καλλιεργήσει την ικανότητά του να αναπτύσει συνεργασίες και δίκτυα με στόχο την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Ιδρύματος. Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να αυξάνει τους οικονομικούς του πόρους.

Μέσα από τα σεμινάρια που τους προσφέρθηκαν από το ERCI, φορείς της εκπαίδευσης  όπως οι Τεχνική Σχολή, Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Το Κέντρο Παραγωγικότητας , το CYPRUS COLLEGE και το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο FREDERICK, το πρόγραμμα υλοποίησε στο ακαίρεο τους στόχους που είχαν τεθεί.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν πολιτιστικές επισκέψεις σε όλη την Κύπρο

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του αποτελεί η συνεργασία με οργανισμούς της Ευρώπης, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του, στο νέο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, στα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τον πολίτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος υλοποίησε στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος ERASMUS+ , την δράση κινητικότητας του προσωπικού του στην Κύπρο.

Ολοι οι συμμετέχοντες κατέχουν υπεύθυνη θέση  στην υπηρεσια τους και διαθέτουν τις ικανότητες και την αρμοδίοτητα, να μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες σε συνεργατες και υφισταμένους τους και να ανεβάσουν το επίπεδο αποτελεσματικότητας του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου. Ειναι ολοι γνώστες των αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης και διαθέτουν εμπειρία στον τομέα τους, στην οργάνωση δομών και υπηρεσιων.

Οι δικαιούχοι παρακολουθήσουν ένα κύκλο θεωρητικών σεμιναρίων, γνώρισαν τμήματα υπηρεσιών στους Δήμους Αγ. Αθανασίου, Λακατάμιας, Μόρφου, και Αγ. Ναπας και εκπαιδεύθηκαν στούς τομείς:

α) Δημόσιου Management, με έμφαση στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, στην ενίσχυση των γνώσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,

β) Οικονομικά, με έμφαση στη διαχείριση των εσόδων και τον οικονομικό έλεγχο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις διαδικασίες προμηθειών, στην απορρόφηση, χρηματοδότηση και αξιοποίηση πόρων ταπό ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα.

γ) Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το Περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλάσεις, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων.

δ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στην καλλιέργεια της ευρύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων, καθώς και την προώθηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.

ε) Κοινωνικής Πολιτικής, με έμφαση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, ισότητας και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

στ) Οργάνωση Καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα του Δήμου (π.χ αδειοδοτήσεις, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.), με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνέργεια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συμπληρώθηκε με μιά σειρά πολιτιστικών επισκέψεων σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα του νησιού

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν οι δυο ροές κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στη Λεμεσό της Κύπρου από 19 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, με 26 μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου και συγκεκριμένα των τομέων Γεωπονίας και ειδικότητας Β. Βρεφονηπιοκόμων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η καινοτομία στην υπηρεσία των νέων επαγγελματιών στους τομείς της Γεωπονίας και στην ειδικότητα της Βρεφοκομίας», οι μαθητές κάτω από την καθοδήγηση του ERCI είχαν μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ερχόμενοι σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου τους και να συνεργαστούν μαζί τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκή ταυτότητας.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, «οι ωφέλειες για τους μαθητές είναι τεράστιες καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και να αναπτύξουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες».
Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές γνώρισαν από κοντά την κουλτούρα των κατοίκων της Κύπρου, ενώ πραγματοποίησαν επισκέψεις ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος στις πόλεις της Λευκωσίας και της Πάφου.

Το σύνολο των δεξιοτήτων που απέκτησαν πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Υποδοχής(ERCI) με πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής και Europass

Αρχισε στις 14/2/2018 και ολοκληρώνεται την 1η Μάρτη το Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ με το ΕΠΑΛ της Βέροιας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές της ειδικότητας Γεωπονίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροτουριστικές μονάδες της Κύπρου και θεωρητική κατάρτιση για την δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση, χρηματοδότηση και προβολή αγροτουριστικών μονάδων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας  ERASMUS+ σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Κουφαλίων επισκέφθηκε για 16 μέρες την Κύπρο και εκπαιδεύτηκε στον Τομέα της Ονυχοπλαστικής. Το πρόγραμμα περιελάμβανε, εκτός της Πρακτικής και Θεωρητικής Κατάρτισης και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.  Οι σπουδαστές έλαβαν την πιστοποίηση της εκπαίδευσης που είχαν από την ERCI και τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν. Επιπρόσθετα θα παραλάβουν σε ειδική τελετή στα Κουφάλια την ευρωπαική πιστοποίηση με το Βιογραφικό Europass που θα τους απονεμηθεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Europass της Ελλάδας ΕΟΠΠΕΠ, το ΔΙΕΚ Κουφαλίων και το ERCI.

 

Μετά την εξαιρετική επιτυχία του περυσινού προγράμματος ERASMUS+ στην Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε και φέτος αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης Δημοσιογράφων από το ERCI. Πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που είχε, στόχευε και στην παραγωγή ενός Ντοκιμαντέρ, το οποίο θα ολοκλήρωνε την εργασία που είχε ξεκινήσει πέρυσι και αφορούσε την παρουσία Ελλαδιτων στην Κύπρο.

Η προηγούμενη παραγωγή αφορούσε τους Ελλαδιτες Δημοσιογράφους στην Κύπρο από το 1960 μέχρι σήμερα. Φέτος αναλύθηκε η ζωή και κύρια η οικονομική δραστηριότητα Ελλαδιτών στην Κύπρο, με συνεντεύξεις επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται από την δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. Βάρος δόθηκε και στους νέους που μετακινούνται λόγω της οικονομικής κρίσης προς την Κύπρο.

Οι δράσεις ήταν πολλές και περιελάμβαναν επισκέψεις και πρακτική εξάσκηση  στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΧΤΡΑ TV. , στον ραδιοφωνικό σταθμό ΚΑΝΑΛΙ 6.,  στον τηλεοπτικό σταθμό CAPITAL TV. ,   στην Ένωση Συντακτών και Επιτροπή Δεοντολογίας,   στην εφημερίδα Χαραυγή, στην εφημερίδα Πολίτης και στο συγκρότημα ΔΙΑΣ.,   στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΤΕΠΑΚ. και στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ.”

Συνεντεύξεις λήφθηκαν από τον κύριο Ηλία Νούση, Αργυροχόο με καταγωγή από τα Γιάννενα,  από τον κύριο Δημήτρη Σμυρλή, Ξενοδόχο και τον νέο Ελλαδίτη επιχειρηματία Δημήτρη Δανιήλ. Τις συνεντευξεις συμπληρωσαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Ελλαδιτών Κύπρου και ο Κος Χρ. Μέσης, Βουλευτής και πρώην Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μια ιστορική αναδρομή στο Κυπριακό Πρόβλημα.

Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, τον Πρέσβη της Ελλάδας, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Αγωνιστή της ΕΟΚΑ  Σάββα Ταλιαδώρο.

Στον πολιτιστικό τομέα είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν με την συνοδεία ξεναγών που διέθεσε η ERCI την Λεμεσό, την  Λευκωσία και την Πάφο.

Στον καθένα από τους πιο πάνω προορισμούς, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μια σειρά από αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία.

Οι εντυπώσεις  που άφησαν οι σπουδαστές από την συμμετοχή τους ήταν εξαιρετικές και τους απονεμήθηκαν πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα και Europass.

 

 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 15θήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Βέροιας στην Λεμεσό, με Φορέα Υποδοχής το ERCI.

Μετά την πρώτη ξενάγηση στη πόλη της Λεμεσού και το ιστορικό Κάστρο της πόλης άρχισε η θεωρητική κατάρτιση, που περιελάμβανε σεμινάρια με ποικίλη θεματολογία, τόσο από το κοινωνικό, πολιτισμικό , ιστορικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό πεδίο, όσο και από την εξειδίκευση των μαθητών.  Τέτοια ήταν τα σεμινάρια ’’ Ιστορία, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της Κύπρου’’,  ’’ Γνωριμία με τις βασικές αρχές Επιχειρησιακής Οργάνωσης. ”, Ηλεκτρονικό εμπόριο – οι ορίζοντες που ανοίγει το διαδίκτυο ’’,  Εμβάθυνση στο target group, τις ανάγκες του. Συγγραφή προσφοράς για πελάτη με πρόβλεψη σεναρίων. ’’ Χρησιμότητα και συνέπεια στο σχεδιασμό, αξιολόγηση και σύγκριση ιστοχώρων. ”.Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσελίδες σε WORD PRESS

Για την πρακτική εξάσκηση επελέγησαν: ” Custom PC System Ltd “, ‘’ P.S. POS Computers Ltd ’’, “ SINGULAR COMPUTERS SYSTEMS ”, “ B.I.A CONSULTIN LTD ”,.

Οι εντυπώσεις  που άφησαν οι σπουδαστές από την συμμετοχή τους ήταν εξαιρετικές.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Το γεγονός ότι είχαν άμεση επαφή στο ξενοδοχείο και στους άλλους χώρους που επισκέφτηκαν με ξένους επισκέπτες στη Κύπρο και άλλους εκπαιδευόμενους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες  τους έδωσε επιπρόσθετα την ευκαιρία, να κάνουν χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Στον πολιτιστικό τομέα είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν με την συνοδεία ξεναγών που διέθεσε η ERCI την Λεμεσό, την  Λευκωσία, και την Πάφο.

Στον καθένα από τους πιο πάνω προορισμούς, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μια σειρά από αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία.

Η πανηγυρική αποχαιρετιστήρια εκδήλωση  έγινε στο ξενοδοχείο το οποίο τους φιλοξένησε κατά την διάρκεια της οποίας οποία τους απονεμήθηκαν και τα Πιστοποιητικά Συμμετοχής και τα πιστοποιητικά απασχόλησης από τον Φορέα Υποδοχής.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Ιωαννίνων βρέθηκε για δύο βδομάδες στην Λεμεσό, φιλοξενούμενο από το Educational Research & Consultancy Institute  και χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+, με αντικείμενο την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Εκτός της πρακτικής εξάσκησης είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και γνωρίσουν τα περισσότερα ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα του νησιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο: “Ελλαδίτες δημοσιογράφοι μετά το 1960 στην Κύπρο”. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με βετεράνους και νέους Ελλαδίτες δημοσιογράφους για την ζωή τους , τους λόγους που τους οδήγησαν στην Κύπρο, την αντιμετώπισή τους από τους κύπριους συναδέλφους τους και φυσικά το Κυπριακό Πρόβλημα.

IEK και Ινστιτούτο ανανέωσαν το ραντεβού τους για το 2017 με νέους σπουδαστές και στόχο την παραγωγή ενός νέου ντοκιμαντέρ για τους Ελλαδίτες επιχειρηματίες στην Κύπρο.