Μαθητές και Εκπαιδευτικοί των Σχολών Μηχανικής Οχημάτων “School of Automotive Engineering SoAE” Λεμεσού και Λευκωσίας συμμετείχαν στο σχέδιο κινητικότητας του ERASMUS+ με τίτλο  “Εκπαίδευση Μηχανικών σε Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων “. Η κατάρτιση έγινε στην Εταιρία “Mezquita Motor S.L”.  Το σχέδιο, διάρκειας 2 εβδομάδων για τους μαθητές και 1 εβδομάδας για τους εκπαιδευτικούς, υλοποιήθηκε την περίοδο […]