ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Ο Δήμος Αγίας Νάπας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς και ο Δήμος Ρεθύμνου με την Ε.Σ.Α.μεΑ., εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπέβαλαν πρόταση Έργου με τίτλο «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» (ακρωνύμιο «Προσβάσιμες Πόλεις»), η οποία αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες. […]