Το ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ υλοποίησε στα πλαίσια του Σχεδίου ERASMUS+, KA1 da Vinci για την Κινητικότητα στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το έτος 2014, για την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτής» πρόγραμμα με τίτλο “Καινοτόμες πρακτικές στην επούλωση των πληγών και την υποστήριξη χειρουργείου”  που είχε υποβληθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

FB_IMG_1422785467563

NIKAIA1Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό από τις 17/01/2015 μέχρι τις 30/01/2015 και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία “Πολυκλινική Υγεία” και στο “Mediterranean Hospital of Cyprus” στη Λεμεσό.
Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε πέραν της πρακτικής εξάσκησης και θεωρητική κατάρτιση σε θέματα του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , του Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, του συστήματος Υγείας, των ευκαιριών απασχόλησης στην Κύπρο και συμπληρώθηκε με πολιτιστικές επισκέψεις σε όλο το νησί.

Οι σπουδαστές και οι συνοδοί τους έλαβαν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος από το ERCI, τα νοσοκομεία για την πιστοποίηση της πρακτικής τους εξάσκησης, ενώ παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοση του Ευρωδιαβατηρίου (Europass).