Αρχισε στις 14/2/2018 και ολοκληρώνεται την 1η Μάρτη το Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ με το ΕΠΑΛ της Βέροιας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 μαθητές και δύο συνοδοί καθηγητές της ειδικότητας Γεωπονίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγροτουριστικές μονάδες της Κύπρου και θεωρητική κατάρτιση για την δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση, χρηματοδότηση και προβολή αγροτουριστικών μονάδων.